One Meter Distance? The 9th Annual Exhibition of Autistic or Artistic

One Meter Distance? The 9th Annual Exhibition of Autistic or Artistic

April 2nd- April 24th, 2016

Beijing Inside-Out Art Museum, No.50 Xingshikou Road, Haidian District, Beijing

Curator: Liang Shuang

Academic Adviser: Li Mu, Yuan Zuo

Organizer: Inside-Out Art Museum, Beijing Association for Rehabilitation of Autistic Children

Special Support: AoAart Studio

Funding Support: Beijing Cultural Development Foundation, Beijing Inside-Out Art Foundation

Fang Zhenning×Chen Jiakai, Li Mu×Li Ang, Shang Yang×Chen Meng, Tan Ping×Chang Lujia, Wang Keju×Wu Kejun, Yan Ping×Yang Lixing, Yuan Zuo×Zhou Weiran, Zhang Xiaogang×Zhu Wanjun

Du Liuyang, Jia Wenlin, Li Xueyan, Lin Juncheng, Wang Bocheng, Wang Yupu, Xiao Ding, Xu Pengfei, Yang Shilong, Zhu Ziqian, Zhang Yuqing, Zhu Yuchen, Zou Yaoran

Walkthrough     |     Press

Installation Views

Scroll up Drag View